πλεγεροτυπία

πλεγεροτυπία
η, Ν
φωτολιθογραφική μέθοδος με την οποία επιτυγχάνεται χωρίς φωτογράφηση ανατύπωση σχεδίων που έχουν τυπωθεί και από τις δύο πλευρές.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”